Nr.1 när det kommer till hantverksöl på nätet.

Discovery box

Hopt ansvarar sig för att uppdatera och / eller uppdatera innehållet på www.hopt.com och www.hopt.se så ofta som möjligt. Trots varje försiktighetsåtgärd som tas kan innehållet vara ofullständigt och / eller felaktigt.

Varorna som erbjuds till försäljning på www.hopt.com och www.hopt.se erbjuds utan garanti eller krav på precision. Dessa varor kan ändras när som helst utan ett förvarnande meddelande från Hopt.

När det gäller priser och annan information om produkter på www.hopt.com och www.hopt.se, kan uppenbara programmerings- och typfel ske. Inga fordringar ska göras mot Hopt eller dess moderbolag Saveur Bière för sådana fel. För länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part, www.hopt.com och www.hopt.se, accepterar Hopt på något sätt inte ansvar.

I händelse av force majeure är webbutiken inte skyldig att uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen, eller skyldigheten upphävs under force majeure. Force majeure menas alla förhållanden som är oberoende av sitt enda syfte, vilket förhindrar full eller delvis uppfyllande av sina förpliktelser gentemot köparen. Sådana villkor inkluderar strejker, brand, funktionsfel, strömavbrott, förseningar eller fel i leverans av leverantörer eller andra tredje parter. Vidare avses med force majeure all störning i telekommunikationsnätverk, anslutning och / eller kommunikationssystem när som helst som inte är tillgängligt från webbplatsen.